dilluns, 1 de setembre de 2014

ELS GUARDIANS LES CORNISES

Qui, edemes de nosaltres habitants de Palafrugell, ha de conèixer l'existència dels guardians?. Nosaltres estem obligats a reconèixer-los per la pròpia història i pel "Vot de la Vila", que un dia pronunciaren els nostres avantpassats quan vivien atemorits pel mal contagi i demanaren protecció a Sant Sebastià. D'ençà que vam adquirir aquell compromís han passat segles, però la comunitat segueix obligada pel jurament que feu i pelegrinar cada 20 de novembre al lloc sagrat. Aquell faralló rocós, on s'edificà un santuari, era també bressol de la nostra història, s'erigí en muntanya sagrada i rebé el nom de "la Guarda".
És important que avui dia, quan passen tantes coses i tan ràpid, fem memòria dels guardians de la nostra vila. Encara queden uns quants d'aquells temps preterits, i abans no desapareguin definitivament sense deixar ni rastre convé parlar-ne.

Hi ha determinats objectes als quals hom atribueix l'efecte d'allunyar el mal i protegir-ne el cos i l'ànima de les persones. D'aquesta particular característica que posseeixen certs objectes se'n diu atribut apotropàic. Determinades senyals, marques i signes son considerats pels antropòlegs gestos apotropàics de protecció. També es consideren protectors els amulets i els talismans, objectes amb els que la gent hi confia, molts de forma inconscient amb l'efecte placebo, i s'han d'incloure en aquesta categoria. També ho serien els conjurs i els eixarms. Tots ells considerats protectors i guardians.
Pels carrers dels nostres pobles i viles se'n troben molts d'aquests símbols antics, son elements apotropàics en els quals els antics confiaven la seva protecció, perquè n'estaven plenament convençuts que allunyaven el mal. Si els busquem a Palafrugell en trobarem uns quants, apareixen en forma de capelles de paret aixoplugant una creu o la imatge d'algun sant. D'aquestes capelletes han desaparegut unes quantes. Alguna recentment. Al sant titular s'encomanaven generalment els carrers que eixien de la vila, perquè eren els camins per on accedia el mal que venia de fora.

Veureu també creus gravades a les llindes i finestres de les cases. Aquests senyals protegeixen les obertures a través de les quals acostuma a penetrar el maligne, però no només servien per repel·lir les forces de l'avern, també protegien la casa, desviant llamps o suportant aiguats.
En alguna de les cases trobem als guardapols de les finestres les figures alades de petits angelets. Son unes figures que podrien passar perfectament per elements decoratius, però quan gaudien del seu millor moment tenien la particular missió de protegir, no només les obertures, sinó també la fortalesa de l'estructura de l'edifici.
Veurem també les figures de terracota que vigilen una xemeneia, llocs juntament amb els ràfecs de les cobertes on es dibuixaven signes protectors i es posaven amulets que espantaven les bruixes. Perquè és des de les teulades per on s'hi ficaven a les cases. Dalt d'un altre edifici trobarem l'estatueta d'un àngel protector, massa enlairat per veure's amb detall des del carrer, segurament perquè la seva funció no era pas decorativa.

EL VEÏNAT DE VILA-SECA

Vila-seca és un agregat del poble de Palafrugell que evolucionà fins a convertir-se en veïnat i en l’actualitat, degut al creixement urbaní...