divendres, 17 de març de 2017

EL MESTRE MAJOR D’OBRA JOANNES JAUSI

Va ser el dia de Sant Ireneu, el 28 de juny de 1590, que es va morir el mestre Pere Bòria, picapedrer, mestre major de l’obra nova de Sant Martí de Palafrugell. Feia ben poc que s’havien complert els dos primers anys d’inici de les obres i aquell contratemps amoïnava els obrers de l’església, que volien contractar per a substituir-lo un professional que posseís la ciència i la traça necessàries per escometre amb èxit la construcció del temple. Com administradors figuraven dos síndics, un d’ells havia estat designat pels clergues i l’altre l’havien nomenat els obrers; de comú acord entre els dos acordaven la designació d’un clavari que era  l’encarregat de les finances. Aquets càrrecs s’exercien durant un any, finalitzat el termini, se’n triaven nous gestors.
Per a reemplaçar en Pere Bòria es decidiren pel mestre Joan Jausí, un constructor de nacionalitat francesa que posseïa en escreix els coneixements tècnics i empírics necessaris i complia amb tots els requisits i exigències dels administradors.
L’arquitecte es traslladà a Palafrugell per a fer-se càrrec de la construcció a finals d’aquell mateix any de 1590, Joan Jausi feia poc que havia contret matrimoni amb la Maria Anna, i esperaven el seu primer fill. La situació familiar en que es trobaven i l’envergadura del projecte de la nova església, el pressupost d’execució de la qual s’havia estimat en gairebé 6.000 lliures, van ser motius determinants perquè el matrimoni s’establís a la població amb l’esperança d’estar-s’hi una llarga temporada.
A mitjans del mes de març de 1591 naixia el seu fill Joan, i la parella decidí, per a viure, construir la seva pròpia casa. En aquella època la població creixia de forma lineal seguint els eixos de les antigues vies que sortien del recinte murat. Aquests punts es localitzaven al llarg del Raval d’Avall, que resseguia el camí d’anar a Mont-ras i Palamós; al nord-oest, allargant-se pel carrer de les Cases Noves, que era el camí de La Bisbal; al nord, pels carrers de Pals i Raval de Dalt, i a l’est pel carrer de Vilaseca, o del joc de la Tarongeta.

Per a ubicar la residència triaren el Raval d’Avall, a la placeta de la font, davant de l’Hospital de Pobres. Demanaren llicència d’obres el mateix any de 1591, i acabaren la construcció el 1596. Allà s’hi van estar fins l’any 1605, moment en que l’arquitecte revé l’encàrrec de realitzar el primer cos de façana de l’església de Sant Feliu de Girona. Aquella primera fase de l’obra, l’executaren conjuntament els mestres Felip Regí i Joan Jausí, fou capitulada el 23 de gener de 1605, i hem de suposar que a partir d’aquell moment la família, en la que ja figuraven sis fills, es va traslladar a la ciutat per a establir-se de manera definitiva. No van perdre el contacte amb la vila de Palafrugell, poble on durant alguns anys conservaren la casa del Raval, com a mínim durant el temps en que  el mestre fou responsable de les obres de Sant Esteve de Mont-ras, acreditades des del 1606.
La casa Jausí és d’estil renaixentista, resolta amb sobrietat i elegància, una de les més boniques de Palafrugell. Destaca la porta principal de la planta baixa, majestuosament adovellada i la finestra del piano nobile, amb querubins alats que sostenen les columnes que emmarquen l’orifici.

EL VEÏNAT DE VILA-SECA

Vila-seca és un agregat del poble de Palafrugell que evolucionà fins a convertir-se en veïnat i en l’actualitat, degut al creixement urbaní...