Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: novembre, 2009

EL PUIG SES FORQUES

Administrar justícia dins els termes de Palafrugell, històricament li corresponia a l’Ordre del Sant Sepulcre de Barcelona, que incloïa l’exercici i administració per part dels seus comanadors del mixt imperi, i poder dictar sentència, en demostrar-se la culpabilitat de l'acusat, de condemnes sols quan aquestes eren de caràcter pecuniari, de desterrament o d’assots. El mixt imperi o baixa justícia implicava el dret a mantenir cort amb la presència d’un escrivà, poder nomenar batlle i jutge i el d’intervenir en totes les causes civils amb poder de dictar sentència. Suposava també el dret de castigar els delictes menors, per causes de baralla, lesions lleus, injúries, robatoris inferiors al dos-cents sous de quantia, imposar multes i d onar llicències al municipi per a poder-se reunir. El mer imperi, o alta justícia, vulgarment dita ‘jurisdicció criminal’, era una potestat que residia en el monarca i administraven els veguers reials. L’exercici d’aquesta jurisdicció comprenia tots el

La font monumental de Plaça Nova, (1882-1932)

L'any 1881, essent alcalde de la vila el Sr. Miquel Fina, es va decidir d'obrir un pou a Plaça Nova, per tal de trobar una mina d'aigua que substituís l'esgotada font pública que hi havia en aquest lloc. Va ser a una profunditat de 20 metres que aparegué el broll d'aigua freàtica i es construí en superfície una caseta provisional per tapar el pou i habilitar interinament un subministre per al servei del públic. Posteriorment s'estudià un projecte de font assignant 1500 pessetes al pressupost de construcció de l'artifici. Com a conseqüència de la millora del gas rico en l'enllumenat públic de la vila el consistori va decidir d'ampliar el projecte col·locant un canelobre a la mateixa font dotant l'ampliació amb una aportació de 1500 pessetes més. L'obra fou dissenyada pel senyor Bordas, qui seria el constructor i instal·lador de la font, i encarregada a la "Societat d'alts forns i Foneries de Val-Dosne" de París, perquè fos enll