Passa al contingut principal

SEBASTIÀ DEULOFEU, FUSTER DE LO BLANC DE PALAFRUGELL, SE’N VA ANAR A AMÈRICA

Sebastià Deulofeu fou donat a llum el dia 23 de desembre de 1777, era el petit d’una partida de deu germans. Tots deu, fills d’en Sebastià Deulofeu Mauri, negociant del Racó de “Dins la Vila” i d’Antònia Codina, que era filla del matrimoni pagès de Santa Margarida, Codina-Rigau.

El dia 23 de juliol de 1802 mossèn Antoni Prats, el capellà de l’església, va expedir el certificat d’orfandat i solteria d’en Sebastià, de professió fuster de lo blanc[1]. El document li serviria perquè el jove pogués anar a fer les Amèriques, perquè li havien fet una oferta per a treballar a Buenos Aires. El dia 24 de juliol del mateix any, els notaris de Girona Bartomeu Serra i Narcís Ferrer, van haver de donar fe i testimoniar que el reverend Antoni Prats, era de veritat qui deia ser, el capella i domer de l’església de Sant Martí de Palafrugell.El dia 20 d’octubre D. Josep Antoni Caballero Campo i Herrera, Cavaller Pensionat de la Reial i distingida Ordre de Carles Tercer, Gentilhome de Cambra de S.M. amb exercici, del Consell d’Estat, Secretari d’Estat i del Despatx Universal de Gracia y Justícia d’Espanya i Índies, i encarregat interinament del de la Guerra d’Espanya i Índies, li va expedir el passaport en nom del rei, que era necessari i imprescindible per poder anar a la ciutat de Buenos Aires, a les colònies d’Ultramar.

El dia 30 de novembre en Sebastià se’n adona que havia equivocat la ciutat, doncs la carta d’invitació que havia rebut per anar a treballar a la fusteria de Ponç Esteva, un ebenista mexicà que estava interessat en contractar un fuster català, es referia a la vila de Veracruz, a Nova Espanya, i a corre cuita va haver de redactar una súplica urgint el Secretari d’Estat que redactés un nou passaport, en que es digués que la seva destinació era Veracruz. El vaixell de Barcelona estava a pocs dies de salpar i havia de presentar a la Comandància de marina de Barcelona la llicència d’embarcament.

El dia 4 de desembre de 1802, el Brigadier de la Reial Armada y Comandant militar de Marina de la província de Barcelona D. Felix Meli-lupi, va comunicar al Secretari d’Estat Josep Antoni Caballero que Sebastià Deulofeu li havia presentat una instància per anar a de Buenos Aires, amb la llicència corresponent per a embarcar-se a Barcelona. No havia hagut temps material per redactar un nou passaport i en Sebastià va presentar el primer original, però li van poder entregar un altre, sense signar, en el qual s’havia tatxat la ciutat de Buenos Aires i a sota del guixat s’havia escrit a la ciutat de Veracruz. Aquest nou passaport es va haver de lliurar i es va poder signar a la ciutat de Cartagena el dia 22 de desembre de 1802 i en Sebastià va poder realitzar l’anhelat viatge, però exhaust per haver de complir amb tanta burocràcia i atribolat per tal munt de papers, permisos i visats.[1] Per a referir-se a les feines de fusteria en l’àmbit de la construcció se’n deia fusteria de lo blanc, i aquest nom li venia donat perquè per a qualsevol peça emprada en edificació eren necessàries fustes d’arbres que es poguessin escairar en peces relativament llargues i amb el sentit de les fibres el més paral·leles possible al sentit longitudinal, i el tipus d’arbres que complien adequadament amb aquest requisit eren les coníferes, i com que la fusta d’aquests en ser tallada presenta un color blanquinós, d’aquí “lo blanc”.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'AQÜEDUCTE DE L'HORTA D'EN CAIXA

El cognom Caixa consta a la Vila des del segle XIII, però és al segle següent, el segle XIV, que aquest cognom es transforma en un àlies utilitzat pels hereus de la branca familiar principal, mentre el cognom Caixa es manté en les altres branques secundàries al llarg del temps fins als nostres dies. La designació dels àlies ocorria quan en una nissaga familiar el darrer descendent era una noia i en casar-se, el marit, generalment de menor categoria social, es veia obligat a acompanyar el seu cognom amb el de la seva dona en forma d'àlies per tal que el llinatge no es perdés. L'antiga finca de l'Horta d'en Caixa, que encara es conserva, està situada al sud de la Vila entre els carrers de La Creu Ratinyola i el Carrer del Daró. Fou una extensa possessió d'en Francesc Estrabau i Jubert, descendent de la família del mas Petit d'en Caixa d'Ermedàs. Francesc Estrabau (1845-1906), fou un ric hisendat de Palafrugell que es mantingué fidel a la seva condició socia

La muralla de Palafrugell

El concepte preconcebut que es pot tenir de com és una vila emmurallada, amb el significant de defensa i construcció forta, pot induir-nos a idealitzar que totes les fortificacions son monuments sòlidament construïts, obres d’edificació compacta, fermes, inexpugnables, i gegantines, que han estat erigits d’una vegada per sempre més. Aquestes viles, però, no son res més que un espai evolutiu segons uns cicles de pau, i segons unes situacions de perill agreujades per la proximitat de la guerra i la inseguretat del lloc on eren bastides. Amb tot, la qualitat que tenen les defenses depèn principalment del progrés del lloc on s’erigien les fortaleses. No eren iguals les construccions defensives d’una vila rural, que les d’una ciutat gran, amb un major nombre de ciutadans poderosos i notables, els quals, sens dubte destinaren majors recursos a l’enfortiment i conservació de les seves proteccions. Situació de la darrera torre de la m

El Tren Petit (1887-1956)

L'ESTACIÓ DE PALAFRUGELL Cronologia del Tranvia del Baix Empordà Divendres 17 d'Octubre de 1884: Una Reial ordre aprova l'acta de la subhasta celebrada el dia 18 de setembre passat per a la concessió d'un tramvia amb motor de vapor des de l'estació de Flaçà en el ferrocarril de Girona a Figueres fins a Palamós, passant per La Bisbal i Palafrugell, utilitzant la carretera de segon ordre de Girona al Pont Major i a Palamós i els camins veïnals de Palafrugell; i disposant que s'adjudiqui la mencionada concessió d'aquesta línia al senyor don August Pagès i Ortiz, amb subjecció al plec de condicions particulars aprovat per la reial ordre del dia 6 de febrer, que ha servit de base per a la subhasta. La longitud de la línia és de 33,4 Km, l’ample de via de 750 mm i la concessió de l’explotació per un període de 60 anys. Diumenge 30 de novembre de 1884: Es constitueix a Palamós la Sociedad del Tranvía del Bajo Ampurdán, amb un capital social d’un milió de pessetes