Passa al contingut principal

LA MORBERIA

La Maria Prats, del veïnat de la Font de Palafrugell, era una noia jove, sana i forta que va tenir la sort de poder-se col·locar fent de mainadera en casa del negociant Pere Gallart, una persona acomodada de la població veïna de Palamós. Aquella casa era casa bona i la Maria s’hi esforçà dedicant-se en cos i ànima a fer tot el millor que pogués la seva comesa.

Era una noia aplicada i de seguida va ser ben acollida i considerada pels de la casa i ella els va comunicar que s’hi quedaria fins que no es maridés amb el seu xicot, i que llavors deixaria de treballar per ocupar-se’n dels seus propis fills.

Entretant no es complia el propòsit que s’hi havia fixat, va passar el temps. Fins que un dia, que era el 25 de març de 1652, Diumenge de Rams, va començar a sentir-se malament i va avisar l'amo, demanant-li que fes el favor de cridar la seva família perquè vinguessin a buscar-la. Confiava que guardant llit, en un parell de dies tornaria a estar de nou amb els nens. Avisada la família de la Maria, va ser son germà Salvi, sastre de la Font, qui la va anar a buscar portant-se-la a casa perquè es recuperes.

El Dimarts 26 de març, a Palamós es feu proclama pública i oficial que s’havia declarat la pesta a la vila. L’endemà, que era Dimecres Sant, van morir tres persones, entre les quals una era el fill del negociant Pere Gallart. En aquell mateix dia va morir encontrada de pesta, al veïnat de la Font, la Maria Prats. Fou la primera víctima del mal contagiós a Palafrugell.

Al cap d’uns dies es feu l’alerta a la població de Palafrugell i davant el nombre d’infectats que anava a l’alça el consell del morb decidí de portar fora de la població l’hospital d’empestats, a un mas aïllat que hi havia a tocar del camí del veïnat de la Vilarnau i allà es van atendre els infectats per la malaltia. Tots aquells empestats que sucumbiren al contagi van ser enterrats en un cementiri provisional que es va habilitar per a tal fi en els terrenys que hi havia davant del mas. Segons la relació que feu l’església de les víctimes que provocà l’epidèmia aquell any i la que es repetí l’any següent fou de cent-vuitanta-sis persones. A la relació, que no era exhaustiva, tampoc no hi figuraven els albats i infants menors d’edat.

Va transcórrer molt temps i el mas que havia fet d’hospital i les terres que en depenien d’ella, habilitades per als enterraments, van ser adquirides per la família Carles de Torroella de Montgrí, i la finca passà a denominar-se “Horta d’en Carles”. L’any 1786 l’ajuntament de la vila autoritzà el propietari Martí Carles i Teixidor, cavaller i noble del Principat de Catalunya, per a fer excavacions i exhumar els cossos dels cadàvers que es trobessin allà.

Tot evoluciona en el temps i els canvis també afectaren l’antiga Horta d’en Carles que va ser parcel·lada i urbanitzada i on es començaren a aixecar algunes edificacions. No deurien haver extret completament els cossos que hi havia enterrats a l’Horta, ja que a finals de 1966, uns nens que jugaven en un terreny afectat per obres de construcció, van trobar alguns ossos humans i dues calaveres tot en perfecte estat de conservació.

També a la casa d’en Carles, que fou venuda pels vols de 1970 i convertida en restaurant, en fer unes obres al jardí encara descobriren alguns enterraments dels empestats morts el 1652.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'AQÜEDUCTE DE L'HORTA D'EN CAIXA

El cognom Caixa consta a la Vila des del segle XIII, però és al segle següent, el segle XIV, que aquest cognom es transforma en un àlies utilitzat pels hereus de la branca familiar principal, mentre el cognom Caixa es manté en les altres branques secundàries al llarg del temps fins als nostres dies. La designació dels àlies ocorria quan en una nissaga familiar el darrer descendent era una noia i en casar-se, el marit, generalment de menor categoria social, es veia obligat a acompanyar el seu cognom amb el de la seva dona en forma d'àlies per tal que el llinatge no es perdés. L'antiga finca de l'Horta d'en Caixa, que encara es conserva, està situada al sud de la Vila entre els carrers de La Creu Ratinyola i el Carrer del Daró. Fou una extensa possessió d'en Francesc Estrabau i Jubert, descendent de la família del mas Petit d'en Caixa d'Ermedàs. Francesc Estrabau (1845-1906), fou un ric hisendat de Palafrugell que es mantingué fidel a la seva condició socia

La muralla de Palafrugell

El concepte preconcebut que es pot tenir de com és una vila emmurallada, amb el significant de defensa i construcció forta, pot induir-nos a idealitzar que totes les fortificacions son monuments sòlidament construïts, obres d’edificació compacta, fermes, inexpugnables, i gegantines, que han estat erigits d’una vegada per sempre més. Aquestes viles, però, no son res més que un espai evolutiu segons uns cicles de pau, i segons unes situacions de perill agreujades per la proximitat de la guerra i la inseguretat del lloc on eren bastides. Amb tot, la qualitat que tenen les defenses depèn principalment del progrés del lloc on s’erigien les fortaleses. No eren iguals les construccions defensives d’una vila rural, que les d’una ciutat gran, amb un major nombre de ciutadans poderosos i notables, els quals, sens dubte destinaren majors recursos a l’enfortiment i conservació de les seves proteccions. Situació de la darrera torre de la m

El Tren Petit (1887-1956)

L'ESTACIÓ DE PALAFRUGELL Cronologia del Tranvia del Baix Empordà Divendres 17 d'Octubre de 1884: Una Reial ordre aprova l'acta de la subhasta celebrada el dia 18 de setembre passat per a la concessió d'un tramvia amb motor de vapor des de l'estació de Flaçà en el ferrocarril de Girona a Figueres fins a Palamós, passant per La Bisbal i Palafrugell, utilitzant la carretera de segon ordre de Girona al Pont Major i a Palamós i els camins veïnals de Palafrugell; i disposant que s'adjudiqui la mencionada concessió d'aquesta línia al senyor don August Pagès i Ortiz, amb subjecció al plec de condicions particulars aprovat per la reial ordre del dia 6 de febrer, que ha servit de base per a la subhasta. La longitud de la línia és de 33,4 Km, l’ample de via de 750 mm i la concessió de l’explotació per un període de 60 anys. Diumenge 30 de novembre de 1884: Es constitueix a Palamós la Sociedad del Tranvía del Bajo Ampurdán, amb un capital social d’un milió de pessetes